Organisation

Der bruges rigtig mange frivillige ressourcer på at planlægge og gennemføre et danmarksmesterskab. Nedenfor finder du organisationen, der står bag, 

Og det er vigtigt at understrege at mange andre mennesker også bidrager aktivt for at kunne afvikle et mesterskab.

Arrangør: Sportsudvalget i Dansk Ballonunion

Kontakt: Claus Thomsen (formand), mobil: 40 11 00 10, email: sportsudvalg@ballonunion.dk

Arrangørens ansvar er at sørge for alle store og små praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af danmarksmesterskaberne. 

Stævneledelse (vil løbende blive opdateret):

Stævneleder: Jan Andersen

Vicestævneleder: Bjarne Klewitz

Chefscorer: Henrik Hermansson

Målområdeleder: Erik Kromann

Målområdeleder: Niels Jørgen Pedersen

Vindmåleransvarlig: Erling Larsen

Stævneledelsens ansvar er alle aspekter i den sportslige afvikling af danmarksmesterskaberne – f.eks. udskrive konkurrencer og score resultaterne.

Jury

Juryen har det overordnede ansvar for at reglerne bliver overholdt. I praksis betyder det, at de er en slags ‘højesteret’, hvis der er situationer, hvor en deltager og stævnelederen ikke kan opnå enighed. Juryen bliver fundet, inden stævnet begynder.